Terms and conditions

Handelsbetingelser og abonnementsbetingelser


Produkter og serviceydelser udbydes af:

Succesportalen ApS

Rugbjergvej 20

7250 Hejnsvig

CVR: 32301460 www.succesportalen.dk

Kontakt os på Tel. +45 51979695 eller på mail: mb@succesportalen.dk


Indehaver: Mogens Bertelsen, samme adresse.


Abonnementsbetingelser

Alle priser er opgivet i danske kroner DKK.

Priser på produkterne er altid oplyst ekskl. Moms.

Abonnementer kan købes med Dankort, Visa Dankort eller PayPal. Udgifter i forbindelse med disse transaktioner er inkluderet i den angivne pris, og lægges ikke på som ekstra omkostning for dig som kunde.


Prøveperiode

Som kunde har du en prøveperiode på 14 dage.


Betaling

Efter din 14 dages prøveperiode trækkes der hver 30. dag det på tilmeldingstidspunktet gældende abonnementsbeløb.

Pr. 30. august 2021 kr. 147,00 + moms.

Køber du et abonnement, ændres prisen på abonnementet ikke for dig, selvom nye abonnenter betaler en højere pris.


Levering

Levering af log-in oplysninger sker som oftest i løbet af få minutter.


Bindingsperiode:

Ved betaling binder du dig for de kommende 30 dage.


Opsigelse

Du kan til enhver dit opsige dit abonnement.

Du kan opsige dit abonnement på to måder:

På hver faktura findes der et link til at opsige dit abonnement og klikker du hér, opsiges abonnementet øjeblikkeligt, og du vil ikke blive faktureret yderligere. Allerede udstedte fakturaer skal dog stadig betales.

Abonnementsbetalinger er endelige og kan ikke refunderes.

Du kan skrive til mb@succesportalen.dk og opsige dit abonnement senest 5 hverdage før dit næste træk. Du kan altid se, hvornår dit næste træk er på din sidste modtagne faktura.

Ved køb af abonnement har du adgang så længe dit abonnement er aktivt.


Kvittering for betaling

Du modtager straks efter købet en faktura til den opgivne e-mail-adresse.

For abonnementer gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for trækket tilsendes pr. mail. Der fremsendes kvittering for hvert træk og i hver kvittering oplyses med dato hvornår næste abonnementsperiode starter.

Ved køb af abonnement har du adgang så længe dit abonnement er aktivt.


Licens

1 licens giver 1 person adgang til produktet. Dit log-in er personligt, og må ikke deles med andre personer. Hverken privat eller i en virksomhed.


Ændre betalingskort/angive nye betalingskort

Ønsker du at forny dit kortnummer kan dette gøres via din faktura, hvor du altid finder et link til at opdatere dine kortinfo.


Sikkerhed og databehandling

shop.succesportalen.dk benytter sikker betalingsgateway fra QuickPay og er godkendt og certificeret af Nets (tidl. PBS). Al kommunikation mellem QuickPay betalingssystem og kortindehaveren foregår via en krypteret SSL forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se de data, der udveksles. Ligeledes krypteres data der sendes mellem QuickPays betalingsgateway og Nets betalingsserver.

Ingen personlige oplysninger vil på noget tidspunkt blive overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand.

Shopsystemet anvender cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen.
Ved et køb skal du indtaste navn, eventuelt firmanavn og CVR nummer, adresse, e-mail og telefonnummer samt sædvanlige kreditkortoplysninger. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren, og til at identificere dig som kunde. Informationerne sendes og lagres elektronisk i ukryptereret form.

Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser, foretager vi sletning i det omfang det ønskes.


Ophavsret

Ophavsretten tilhører Succesportalen ApS og Mogens Bertelen og materialet, uanset medie, er kun til købers personlige brug og må ikke kopieres, distribueres, deles med andre eller benyttes i nogen form for undervisning af tredjemand med mindre dette fremgår ved køb af det pågældende produkt.


Tvist

Enhver tvist mellem køber og Succesportalen Aps, som ikke kan løses ved almindelig ”sund fornuft” løses efter dansk retspraksis.


Hejnsvig den 30. august 2021


Mogens Bertelsen