Hvad er definitionen på en iværksætter?

Hvad er definitionen på en iværksætter

Og lad mig bare ”få ørene i maskinen” for mine betragtninger.

Overskriften kunne også være: Hvad er forskellen på en iværksætter og en virksomhedsejer?

Er der nogen forskel på en iværksætter og en virksomhedsejer?

Et af mine favoritord er klarhed. Og et af de ord, som jeg har søgt klarhed over, er definitionen på en iværksætter.

Jeg fandt ikke rigtig en definition hos Start og Vækst, heller ikke sådan rigtig hos Amino, heller ikke hos forskellige erhvervskontorer, heller ikke hos Erhvervsministeriet, heller ikke rigtig med det engelske ord ”entrepreneur” og hvor jeg nu ellers har søgt. EU har lidt definitioner på vækstiværksætter, mikro, små osv. virksomheder. Nok mest så de har klarhed over, hvor de kanaliserer penge hen og kan måle effekten.

Så prøvede jeg Wikidepia: Entrepreneur is a loanword from French. It is defined as an individual who organizes or operates a business or businesses. Cantillon defined the term as a person who pays a certain price for a product and resells it at an uncertain price: "making decisions about obtaining and using the resources while consequently admitting the risk of enterprise."

Så der findes sikkert ikke kun én definition. Men måske flere. Og måske er jeg ude i noget her, som er mere eller mindre umuligt at få defineret.

Men jeg prøver alligevel med et indspark. Og mest af alt for at få andre iværksætteres mening om ordet iværksætter.

Så lad mig prøve med lidt forskellige perspektiver:

En iværksætter kombinerer og sætter ting sammen til en virksomhed.

En iværksætter styrer en virksomhed.

En iværksætter starter og opbygger en virksomhed, skaber værdi for kunder og gør ting, som er innovative.

En iværksætter er en, som løber en risiko.

En iværksætter tager kalkulerede risici og bliver ved indtil de rammer målet.

En iværksætter skaber værdi.

En iværksætter er en skaber.

En iværksætter ser muligheder.

En iværksætter_____________________ prøv selv at fortsætte listen


Jeg ”vover det ene øje”.  Så her er mit personlige bud på, hvad en iværksætter er:

”Iværksætteri er en identitet og en iværksætter skaber profitable virksomheder”.


Kunne dette være et godt bud på, hvad en iværksætter er og gør?


Lad mig prøve at uddybe dette lidt.

Først ordet skaber: kopierer ikke, men skaber gennem innovation, kreativitet, tilfører noget nyt. Ja, vi tager alle ingredienser/komponenter, som allerede eksisterer, men en iværksætter sammensætter ingredienserne/komponenter på en anden måde og/eller tilhører selv noget helt nyt.

Så ordet virksomheder: En virksomhed er en separat enhed, som tilbyder produkter eller serviceydelser, som succesfuld skaber værdi, opfylder andres (kunders) behov, ønsker og krav og som udvekslingsmiddel anvendes penge.

Jeg skriver bevidst virksomheder og ikke blot virksomhed. Grunden er den simple, at en iværksætter ikke blot skaber én profitabel; men ofte flere profitable virksomheder.

Og hvad så med ordet profitabel: Den traditionelle forestilling om ordet profitabel er, at der skabes mere værdi end der forbruges. Og forskellen hedder penge. Men kunne ordet profitabel/profit også udvides til at betyde andet end penge. Kunne profitten også ligge i bedre sociale relationer? Kunne profitten ligge i at gøre noget godt for andre mennesker, f.eks. medarbejdere? Kunne profitten også ligge i bedre læring? Kunne profitten også ligge i et bedre samfund? Kunne profitten også ligge i ______________. Altså den tankegang, at ordet profit ikke blot handler om penge. Men også om mange andre værdier.


Mit oplæg til diskussion: Iværksætteri er en identitet og en iværksætter skaber profitable virksomheder.

Og hvad med alle dem, som ikke opfylder definitionen, hvad er de så?

Kunne svaret være:

De er virksomhedsejere?


En skolelærer eller sygeplejerske som ejer en 100 kroners aktie i en virksomhed er aktionær og dermed også virksomhedsejer.

Kunne en af forskellene mellem succes eller mangel på samme være hvilken en af grupperne, du mentalt tilhører? Og hvilken identitet, du føler, du har?

Jeg kalder mig selv med stolthed iværksætter/selvstændig. Og uanset hvad andre måtte mene om iværksættere, så er jeg stolt af at kalde mig iværksætter/selvstændig.


Så er du frisk med dit bud på, hvad definitionen på en iværksætter er? Og hvad identiteten for en iværksætter er?

En iværksætter_________________________

Identiteten/kendetegn for en iværksætter er___________________


Jeg glæder mig til at læse dine kommentarer.


Med venlig IVÆRKSÆTTER hilsen

Mogens


Jeg vil meget gerne have lov til at maile dig mit nyhedsbrev: ”Den lille forskel med den store virkning – uden spild af dine penge, tid og ressourcer”.

Du kan tilmelde dig her: ”Jeg vil gerne modtage dit nyhedsbrev, Mogens”

0 kommentarer

Der er endnu ingen kommentarer. Vær den første til at skrive en!