© 2018 - All rights to content belongs to MOGENS BERTELSEN

© 2018 - All rights to content belongs to MOGENS BERTELSEN

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Indehaver: Mogens Bertelsen, samme adresse.

Handels-, leverings- og abonnementsbetingelser for 

Succesportalen Aps, Rugbjergvej 20, 7250 Hejnsvig. CVR Nr. 32301460

Indehaver: Mogens Bertelsen, samme adresse.

Kontakt: 

Du kan kontakte mig på e-mail: mb@succesportalen.dk eller på telefon nr. 51979695

 

Priser

Alle priser er opgivet i danske kroner - DKK.

Priser på produkterne og ydelser er altid oplyst ekskl. 25% moms.

 

Betaling

Produkterne/ydelserne kan betales med Dankort, Visa Dankort, PayPal eller faktura. Udgifter i forbindelse med disse transaktioner er inkluderet i den angivne pris, og lægges ikke på som ekstra omkostning for dig som kunde.

Vi gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre ved engangskøb. Du modtager straks efter købet en faktura til den opgivne e-mailadresse. Digitale produkter leveres via e-mail med et link til det pågældende produkt eller med adgang til et lukket online forum. Det digitale produkt fremsendes til den e-mail, som køber har oplyst i ordre-feltet.

Abonnementer: Ved abonnementer trækkes beløbet hver 30. dag på det af dig angivne kreditkort.

Online produkter: Betales altid på købtidspunktet.

Konsulentydelser/mastermindgrupper/foredrag o.lign: Betalingsbetingelser og betalingsmåde aftales individuelt.

 

Sikkerhed og databehandling

shop.succesportalen.dk benytter sikker betalingsgateway fra QuickPay og er godkendt og certificeret af Nets (tidl. PBS). Al kommunikation mellem QuickPay betalingssystem og kortindehaveren foregår via en krypteret SSL forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se de data der udveksles. Ligeledes krypteres data der sendes mellem QuickPays betalingsgateway og Nets betalingsserver.

Ingen personlige oplysninger vil på noget tidspunkt blive overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand.

 

Shopsystemet anvender cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. Ved et køb skal du indtaste navn, eventuelt firmanavn og CVR nummer, adresse, e-mail og telefonnummer samt sædvanlige kreditkortoplysninger.  Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren, og til at identificere dig som kunde. Informationerne sendes og lagres elektronisk i ukrypteret form.

 

Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser, foretager vi sletning i det omfang det ønskes.

 

Online digitale programmer/kurser – ikke abonnementer

Ved køb af online digitale programmer/kurser sker dette på følgende betingelser:

Betaling:  Se under punktet betaling.

Garanti: Du har altid 14 dages garanti. Hvis du fortryder dit køb indenfor 14 dage efter købsdato, kan du få hele beløbet refunderet. Du skal blot sende en e-mail til mb@succesportalen.dk og meddele, at du vil have din betaling retur.

 

Licens

1 køb giver 1 licens som giver 1 person adgang til kurset/programmet. Dit log-in er personligt, og må ikke deles med andre personer. Hverken privat eller i en virksomhed.

 

Levering

Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i ganske særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Abonnementer

For abonnementer gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket med det ved købet angivne interval – typisk hver 30. dag. Faktura for hvert træk tilsendes pr. e-mail.

 

Opsigelse af abonnementer

Du kan når som helst opsige dit abonnement.

Det kan du gøre på to måder:

I alle e-mails vedrørende dit abonnement, findes der et link til at opsige dit abonnement. Klikker du på dét, opsiges dit abonnement øjeblikkeligt, og du vil ikke blive faktureret yderligere. Allerede udstedte fakturaer skal dog stadig betales.

 

Alternativt kan du skrive til mb@succesportalen.dk og opsige dit abonnement senest 5 hverdage før dit næste træk. Du kan altid se, hvornår dit næste træk er på din sidste modtagne faktura.

 

Ønsker du at forny dit kortnummer gøres dette ved at klikke på det link, der står på hver faktura du modtager. Ved køb af online kurser/workshops kan du straks downloade produktet. Du har adgang til produktet minimum 12 måneder.

Træningsmateriale ved abonnementer kan som hovedregel ikke downloades.

 

Foredrag

Betingelser:

 

1. Kontrakten er først bindende, når Succesportalen Aps har fået kontrakten retur fra arrangøren i underskrevet stand.

 

2. Ved afbestilling mere end 21 dage før arrangementets gennemførelse betales 25 % af honoraret.

 

Ved afbestilling mere end 14 dage før arrangementets gennemførelse betales 50 % af honoraret.

 

Ved afbestilling mindre end 14 dage før arrangementets gennemførelse betales 100 % af honoraret.

 

Ved afbestilling mindre end 14 dage før arrangementets afholdelse, men hvor ny dato for afholdelse aftales, betales 100 % af honoraret for det aflyste (første) arrangement mens der kun betales 50 % af honoraret for det gennemførte (andet) arrangement.

 

3. Mogens Bertelsen kan begære kontrakten ophævet på grund af:

 

a. Sygdom, der skal dokumenteres ved lægeattest.

 

4. Mogens Bertelsen er berettiget til at undlade at optræde, såfremt arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde såvel som tilfælde af, at Mogens Bertelsen efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er Mogens Bertelsen berettiget til det fulde honorar/løn.

 

5. Denne kontrakt er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Der påhviler dog Mogens Bertelsen i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler.

 

6. Optagelse af arrangement må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Succesportalen Aps

 

7. Det er arrangørens ansvar at teknisk udstyr, som aftalt i kontrakten, er optimalt fungerende.

 

8. Det pålægger arrangøren at være til rådighed/til at få fat på uden for normal arbejdstid i dagen op til arrangementet i tilfælde af sygdom eller lign.

 

Alle workshops og foredrag betales mindst 8 dage før afholdelse.  Du er dog altid velkommen til at overdrage din plads til en anden. Du kan kontakte os på mail: mb@succesportalen.dk og give besked om, hvem der overtager din plads.

 

Ophavsret

Ophavsretten tilhører Succesportalen ApS og Mogens Bertelsen og materialet, uanset medie, er kun til købers personlige brug og må ikke kopieres, distribueres, deles med andre eller benyttes i nogen form for undervisning af tredjemand med mindre dette fremgår ved køb af det pågældende produkt.

Privatlivspolitik

https://www.succesportalen.dk/personalepolitik

Indehaver: Mogens Bertelsen, samme adresse.

Handels-, leverings- og abonnementsbetingelser for 

Succesportalen Aps, Rugbjergvej 20, 7250 Hejnsvig. CVR Nr. 32301460

Indehaver: Mogens Bertelsen, samme adresse.

Kontakt: 

Du kan kontakte mig på e-mail: mb@succesportalen.dk eller på telefon nr. 51979695

 

Priser

Alle priser er opgivet i danske kroner - DKK.

Priser på produkterne og ydelser er altid oplyst ekskl. 25% moms.

 

Betaling

Produkterne/ydelserne kan betales med Dankort, Visa Dankort, PayPal eller faktura. Udgifter i forbindelse med disse transaktioner er inkluderet i den angivne pris, og lægges ikke på som ekstra omkostning for dig som kunde.

Vi gemmer aldrig dine kortnumre, udløbsdato eller kontrolcifre ved engangskøb. Du modtager straks efter købet en faktura til den opgivne e-mailadresse. Digitale produkter leveres via e-mail med et link til det pågældende produkt eller med adgang til et lukket online forum. Det digitale produkt fremsendes til den e-mail, som køber har oplyst i ordre-feltet.

Abonnementer: Ved abonnementer trækkes beløbet hver 30. dag på det af dig angivne kreditkort.

Online produkter: Betales altid på købtidspunktet.

Konsulentydelser/mastermindgrupper/foredrag o.lign: Betalingsbetingelser og betalingsmåde aftales individuelt.

 

Sikkerhed og databehandling

shop.succesportalen.dk benytter sikker betalingsgateway fra QuickPay og er godkendt og certificeret af Nets (tidl. PBS). Al kommunikation mellem QuickPay betalingssystem og kortindehaveren foregår via en krypteret SSL forbindelse. Dette sikrer, at uvedkommende ikke kan se de data der udveksles. Ligeledes krypteres data der sendes mellem QuickPays betalingsgateway og Nets betalingsserver.

Ingen personlige oplysninger vil på noget tidspunkt blive overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand.

 

Shopsystemet anvender cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. Ved et køb skal du indtaste navn, eventuelt firmanavn og CVR nummer, adresse, e-mail og telefonnummer samt sædvanlige kreditkortoplysninger.  Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren, og til at identificere dig som kunde. Informationerne sendes og lagres elektronisk i ukrypteret form.

 

Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser, foretager vi sletning i det omfang det ønskes.

 

Online digitale programmer/kurser – ikke abonnementer

Ved køb af online digitale programmer/kurser sker dette på følgende betingelser:

Betaling:  Se under punktet betaling.

Garanti: Du har altid 14 dages garanti. Hvis du fortryder dit køb indenfor 14 dage efter købsdato, kan du få hele beløbet refunderet. Du skal blot sende en e-mail til mb@succesportalen.dk og meddele, at du vil have din betaling retur.

 

Licens

1 køb giver 1 licens som giver 1 person adgang til kurset/programmet. Dit log-in er personligt, og må ikke deles med andre personer. Hverken privat eller i en virksomhed.

 

Levering

Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i ganske særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Abonnementer

For abonnementer gælder, at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket med det ved købet angivne interval – typisk hver 30. dag. Faktura for hvert træk tilsendes pr. e-mail.

 

Opsigelse af abonnementer

Du kan når som helst opsige dit abonnement.

Det kan du gøre på to måder:

I alle e-mails vedrørende dit abonnement, findes der et link til at opsige dit abonnement. Klikker du på dét, opsiges dit abonnement øjeblikkeligt, og du vil ikke blive faktureret yderligere. Allerede udstedte fakturaer skal dog stadig betales.

 

Alternativt kan du skrive til mb@succesportalen.dk og opsige dit abonnement senest 5 hverdage før dit næste træk. Du kan altid se, hvornår dit næste træk er på din sidste modtagne faktura.

 

Ønsker du at forny dit kortnummer gøres dette ved at klikke på det link, der står på hver faktura du modtager. Ved køb af online kurser/workshops kan du straks downloade produktet. Du har adgang til produktet minimum 12 måneder.

Træningsmateriale ved abonnementer kan som hovedregel ikke downloades.

 

Foredrag

Betingelser:

 

1. Kontrakten er først bindende, når Succesportalen Aps har fået kontrakten retur fra arrangøren i underskrevet stand.

 

2. Ved afbestilling mere end 21 dage før arrangementets gennemførelse betales 25 % af honoraret.

 

Ved afbestilling mere end 14 dage før arrangementets gennemførelse betales 50 % af honoraret.

 

Ved afbestilling mindre end 14 dage før arrangementets gennemførelse betales 100 % af honoraret.

 

Ved afbestilling mindre end 14 dage før arrangementets afholdelse, men hvor ny dato for afholdelse aftales, betales 100 % af honoraret for det aflyste (første) arrangement mens der kun betales 50 % af honoraret for det gennemførte (andet) arrangement.

 

3. Mogens Bertelsen kan begære kontrakten ophævet på grund af:

 

a. Sygdom, der skal dokumenteres ved lægeattest.

 

4. Mogens Bertelsen er berettiget til at undlade at optræde, såfremt arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser. I sådanne tilfælde såvel som tilfælde af, at Mogens Bertelsen efter at have indfundet sig hindres i at optræde som aftalt, er Mogens Bertelsen berettiget til det fulde honorar/løn.

 

5. Denne kontrakt er indgået med sædvanligt forbehold for force majeure. Der påhviler dog Mogens Bertelsen i videst muligt omfang at træffe foranstaltninger, der kan sikre optræden på de aftalte vilkår, uanset forsinkelse eller aflysning af transportmidler.

 

6. Optagelse af arrangement må kun ske efter skriftlig tilladelse fra Succesportalen Aps

 

7. Det er arrangørens ansvar at teknisk udstyr, som aftalt i kontrakten, er optimalt fungerende.

 

8. Det pålægger arrangøren at være til rådighed/til at få fat på uden for normal arbejdstid i dagen op til arrangementet i tilfælde af sygdom eller lign.

 

Alle workshops og foredrag betales mindst 8 dage før afholdelse.  Du er dog altid velkommen til at overdrage din plads til en anden. Du kan kontakte os på mail: mb@succesportalen.dk og give besked om, hvem der overtager din plads.

 

Ophavsret

Ophavsretten tilhører Succesportalen ApS og Mogens Bertelsen og materialet, uanset medie, er kun til købers personlige brug og må ikke kopieres, distribueres, deles med andre eller benyttes i nogen form for undervisning af tredjemand med mindre dette fremgår ved køb af det pågældende produkt.

Privatlivspolitik

https://www.succesportalen.dk/personalepolitik